Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login

Pisteliselt kontrollitud päevavalgusteraapia ja fluoksetiini efektiivsuse  uuring talvemasendusega patsientidel.

Levitan RD, Enns MW, Morehouse R, Michalak EE, Tam EM

Kokkuvõte

EESMÄRK:

Valgusteraapia ja antidepressandid on näidanud talvemasenduse ravi uuringutes häid tulemusi, aga  ainult mõned uuringud on keskendunud nende kahe võrdlemisele. Käesolev uuring võrdleb valgusteraapia ja antidepressantide tõhusust ühe uuringu raames

MEETOD:

See topelt-pime, pisteline, kontrollitud katse viidi läbi neljas Kanada keskuses kolme talvehooaja kestel. Patsiendid vastasid tugeva talvemasendusega depressiooni kriteeriumile DSM-IV, Hamiltoni 24-asstmelisel depressiooniskaalal > või = 23. Pärast nädalast algvaatlust jagati sobilikud patsiendid juhuslikkuse alusel valides 8-ks nädalaks kahte rühma 
1) valgusteraapia gruppi (10,000-lux) ja platseebo kapsel
2) 100-lux light treatment (platseebo valgus) ja fluoksetiin, 20 mg/päevas.

Valgusravi tehti 30 minutit päevas fluoressents valge valguskarbiga; platseebo valguskarpides kasutati neutraalse tugevusega filtreid.

TULEMUSED:

Kokku vaadeldi pisteliselt 96 patsienti. Kliinilise reageeringu seisukohalt  (kummalgi grupil 67%) ja remissiooni tasemelt (50% ja 54%)  puudus igasugune erinevus valgust saaval grupil ja fluoksitiinravi saaval grupil. Pärast testi leiti, et valgusravi saanud patsientidel oli esimesel nädalal tulemused kiiremad, aga pärastpoole enam mitte eriliselt. Fluoksitiinraviga kaasnesid erutus, ärevus, unehäired, südame pekslemise, kuid siiski mõlemad ravimeetodid olid hästi vastu võetavad, sobivad ilma negatiivsete kõrvalmõjudeta.

JÄRELDUSED:

Valgusravi näitas paremaid tulemusi esimesel teraapianädalal ning puudusid kõrvaltoimetega juhtumid võrreldes fluoksitiiniga, aga lõpptulemused ei erinenud oluliselt ei valgusravi ega antibiootikumigrupi vahel. Kuigi topelt-platseebo tinguimused olid piiratud, toetab see uuring mõlema ravimeetodi efektiivsust ja taluvust sessoonse masenduse raviks ja soovitab patsiendil endal valida, kumba meetodit ta eelistab.

Kommentaar

Sessoonsele ärevushäirele mõjuvad valgusteraapia ja fluoksitiin ühtmoodi efektiivselt.

[Evid Based Ment Health. 2007]
Allikas: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16648320